KÍCH HOẠT BẢO HÀNH TRỰC TUYẾN

Khách hàng và Đại lý kích hoạt bằng SMS

Dành cho khách hàng soạn theo cú pháp:
SCG<dấu cách>Mã Cào gửi 8077
 
Dành cho đại lý soạn theo cú pháp:
SCG<dấu cách>Mã Cào<dấu cách>SDTKH<dấu cách>Mã_ĐL gửi 8077
Các đề mục đánh dấu (*) là bắt buộc

TRA CỨU THÔNG TIN SERIAL


TRA CỨU THÔNG TIN THEO SỐ ĐIỆN THOẠI